Co dělám?

Žiji a pracuji na vesnici, při své práci přistupuji s respektem k požadavkům a daným možnostem každého klienta. Projekt a stavba jsou součástí poměrně složitého systému a já se snažím vymyslet optimální řešení pro každého klienta. 

Mým cílem je vymyslet projekt který má smysl, investora provést všemi fázemi od studie po realizaci a dovést celý proces do úspěšného konce – což pro mě znamená zlepšení výchozího stavu bez velkého stresu a pokud možno s tvůrčí radostí.

Moje služby

Předprojektová příprava a konzultace, schůzka s investory, rozbor situace ze  stavebního, statického a právního hlediska, návrh postupu řešení

Tvorba studie, vizualizace návrhu  - první fáze, celková 3D koncepce

Projekt je tvořen na základě požadavků investora v souladu se stavebním zákonem, územním plánem, s požadavky dotčených orgánů statní správy, správců sítí.  Od slovního popisu, přes vizualizaci, ke zpracování kompletní projektové dokumentace pro stavební úřad.

Projektová dokumentace dle typu řízení (územní souhlas, územní řízení, společné řízení, stavební ohlášení/ povolení).

Stavební dozor pro všechny typy staveb a dokončení stavby /KOLAUDACE/ až po získání čísla popisného

Síťování a parcelace území, návrh řešení území jako celku - návrh dělení pozemků, budoucího vedení sítí, oplocení, osvětlení, návrh dopravního řešení - návrh komunikací, sjezdů, parkování.

Projekt a vyřízení dotace

Veškeré zplnomocněné jednání s úřady - zastupování investora, vyřízení povolení "na klíč".

Ukázky projektů

Moji klienti

Mými klienty jsou lidé s nejasnými představami, které pomáhám zpřesnit, ale také lidé s konkrétním praktickým zadáním. Jindy mohu pomoci ověřit naopak zdánlivě zcela jasné představy, které se ovšem často mění, vyvíjejí a já Vám mohu pomoci hledat vaši cestu.